Kina antar första “kryptolagen” – börjar gälla i januari 2020

Den stående kommittén för Nationella folkkongressen i Kina har antagit en ny “kryptolag”. Lagen reglerar kryptografi och kommer att träda i kraft den 1 januari 2020, rapporterar Cointelegraph som hänvisar till det lokala nyhetsmediet CCTV.

Lagtexten fokuserar i första hand på centraliserad lösenordshantering för regeringen och nämner inte specifikt kryptovalutor. Däremot fokuserar den på kryptografi, vilket har en stor del i hur kryptovalutor fungerar.

Ska sätta en standard

Syftet med det nya regelverket är att sätta en standard för hur kryptografi ska tillämpas i landet samt hur hantering av lösenord ska gå till.

Bland annat ska man starta en central myndighet som ska ansvara för kryptografi. Myndighetens uppgift blir bland annat att skapa regler och riktlinjer för branschen samt leda det officiella arbetet kopplat till kryptografi, rapporterar Cointelegraph som hänvisar till det lokala nyhetsmediet CCTV.

Följ Trijo News på FacebookTwitter och Instagram.

The post Kina antar första “kryptolagen” – börjar gälla i januari 2020 appeared first on Trijo News.

Other news